Obec Pukanec
Zdru?enia baníckych spolkov a cechov Slovenska
Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska
Občianske združenie
je členom
Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska
Ján Čalovka
Občianske združenie TERRA BANENSIUM - ZEM BANÍKOV
Dvanásta zastávka Kozačka (48° 20,945' N  18° 42,243' E  cca 490m): po 2930m od v.b. prídeme k banskému dielu s pracovným názvom Kozačka. Tento pracovný názov bude upresnený, lebo v týchto miestach sa nachádza Petri žila a tak isto Jozef žila končí niekde v týchto miestach.
Zastávka č. 12
Kozačka
Kozačka
Kozačka
Kozačka
Kozačka
Kozačka
Kozačka
Mapa náučného chodníka
Potulky prírodou - Miroslava Mikušková
facebook
ADRESÁR BANÍCKYCH SPOLKOV A CECHOV SLOVENSKA