Obec Pukanec
Zdru?enia baníckych spolkov a cechov Slovenska
Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska
Občianske združenie
je členom
Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska
Ján Čalovka
Občianske združenie TERRA BANENSIUM - ZEM BANÍKOV
Štvrtá zastávka Mária (48° 21,002' N  18° 42,558' E  cca 400m): po 1350 m od v.b., sa nachádza banské dielo Mária. Podobne ako Ergi štôlňa odvádza vodu z Vajrabu,  Mária odvádzala vodu z Pukliara.
Zastávka č. 4
Mária
Zápis v mestskej kronike podľa Jána Králika č.16. z roku 1755 hovorí:
Matiaš Slávik pripomenul, že pomáhal mestu chrániť jeho banské slobody, lebo pukanské bane pred 30 rokmi spali a on obnovil mnohé z nich, menovite štôlňe Jakub, Joan Babtista, Anna, Matej, Mária a Joan Evangelista
Mária
Mapa náučného chodníka
Potulky prírodou - Miroslava Mikušková
facebook
ADRESÁR BANÍCKYCH SPOLKOV A CECHOV SLOVENSKA