Obec Pukanec
Zdru?enia baníckych spolkov a cechov Slovenska
Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska
Občianske združenie
je členom
Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska
Ján Čalovka
Občianske združenie TERRA BANENSIUM - ZEM BANÍKOV
Evidencia členských príspevkov rok 2009-2013
Meno člena 2009 2010 2011 2012 2013 spolu k úhrade
Jana Bahnová 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 60 €
Mgr. Dušan Bahna 0 € 12 € 0 € 0 € 0 € 12 € 48 €
Ján Brnák 0 € 12 € 12 € 13 € 23 € 60 € 0 €
Ján Dubovský 0 € 0 € 0 € 12 € 36 € 48 € 12 €
Eva Foltánová 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 60 €
Mária Gembešová 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 60 €
Danica Gracovská 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 60 €
Daniel Gunár 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 60 €
Miroslava Hruškovičová 0 € 0 € 0 € 0 € 60 € 60 € 0 €
Ladislav Hruškovič 0 € 0 € 0 € 0 € 60 € 60 € 0 €
Doc. Jozef Húska 0 € 0 € 0 € 0 € 60 € 60 € 0 €
Juraj Kadlečík 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 60 €
Anna Koželuhová 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 60 €
Peter Klinko 0 € 24 € 0 € 0 € 0 € 0 € 36 €
RNDr. Pavel Lizoň 12 € 12 € 0 € 0 € 0 € 0 € 36 €
Erika Michalovičová 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 60 €
Ján Palkovič 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 60 €
Mgr. Miroslav Slivka 0 € 24 € 0 € 0 € 0 € 0 € 36 €
Štefan Szabo 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 60 €
Pavel Stika 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 60 €
Mgr. Peter Palkovič 0 € 24 € 0 € 0 € 0 € 0 € 36 €
Janette Brnáková 0 € 12 € 12 € 13 € 23 € 60 € 0 €
Jozef Haraba ml. 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 60 €
Ján Brnák ml. 0 € 12 € 12 € 12 € 0 € 36 € 24 €
Ján Čalovka 0 € 24 € 0 € 0 € 36 € 60 € 0 €
spolu: 12 € 156 € 36 € 50 € 298 € 433 € 948 €
Výzva
Vážený  členovia  OZ Terra Banensium - Zem Baníkov,
Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste skontrolovali úhrady za Váš členský príspevok v OZ. Aktuálny stav úhrad za členské príspevky si každý člen môže skontrolovať
na webovej stránke OZ
Výška členského príspevku na kalendárny rok je 12 €.
Žiadame preto členov o úhradu členského príspevku do mája 2013.
Členský príspevok je možné uhradiť v hotovosti u správcu OZ,
alebo bankovým prevodom na
číslo účtu : 20280265/6500.  

V Pukanci dňa 20.1.2013                                               Ján Brnák
                                                                                      Správca OZ
 

Potulky prírodou - Miroslava Mikušková
facebook
ADRESÁR BANÍCKYCH SPOLKOV A CECHOV SLOVENSKA