Obec Pukanec
Zdru?enia baníckych spolkov a cechov Slovenska
Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska
Občianske združenie
je členom
Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska
Ján Čalovka
Občianske združenie TERRA BANENSIUM - ZEM BANÍKOV
Sezóna v roku 2006
Pri Márii
Pri Márii
Február
Pri Jakubovi
Pri Jakubovi
Marec
Turisti z Levíc
Dňa 25.3.2006 k nám zavítali turisti z Levíc, aby si u nás otvorili 100 jarných kilometrov.
Apríl
2.4.2006 kontrola stavu chodníka
2.4.2006 kontrola stavu chodníka
2.4.2006 kontrola stavu chodníka
8.4.2006 čistenie chodníka
8.4.2006 čistenie chodníka
8.4.2006 čistenie chodníka
15.4.2006 výmena vývesiek
15.4.2006 výmena vývesiek
16.4.2006 osadenie tabule CHKO
16.4.2006 osadenie tabule CHKO
Otvorenie sezóny 2006
Otvorenie sezóny 2006
Otvorenie sezóny 2006
Apríl
Sprevádzkovanie zástavky č.12 "Lievik"
Osádzanie kolov okolo Lievika
Premosťovanie ponad Lievik
Osádzanie kolov okolo Lievika
Premosťovanie ponad Lievik
Montáž a maľovanie zábradlia
Čistenie vnútornej časti ohrady
Montáž a maľovanie zábradlia
Čistenie vnútornej časti ohrady
Prví návštevníci
Prví návštevníci
Október
28. októbra -  ukončenie sezóny 2006
28. októbra -  ukončenie sezóny 2006
28. októbra -  ukončenie sezóny 2006
December
Výročná členská schôdza
Výročná členská schôdza
Výročná členská schôdza
Výročná členská schôdza
Výročná členská schôdza
Foto: Ján Brnák sen.
Foto: Ján Brnák ml.
Foto: Ján Brnák sen.
Foto: Palkovič
Predchádzajúci článok
Nasledujúci článok
Potulky prírodou - Miroslava Mikušková
facebook
ADRESÁR BANÍCKYCH SPOLKOV A CECHOV SLOVENSKA