Obec Pukanec
Zdru?enia baníckych spolkov a cechov Slovenska
Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska
Občianske združenie
je členom
Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska
Ján Čalovka
Občianske združenie TERRA BANENSIUM - ZEM BANÍKOV
Ôsma zastávka Weitenzeche (48° 21,027' N  18° 42,012' E  cca 480m): po 2000m od v.b. prídeme k banskému dielu Weitenzeche. V roku 1630 sa v údajoch konštatuje, že štôlňa Weitenzech je zavalená.
Posledný písomný údaj je z roku 1654. Odporúča sa ,, porubom popod doterajšie chodby otvoriť ďalšie rudné žily ". Po tomto období sa už na tejto štruktúre zrejme nepracovalo.
Zastávka č. 8
Weitenzeche
Weitenzeche
Mapa náučného chodníka
Potulky prírodou - Miroslava Mikušková
facebook
ADRESÁR BANÍCKYCH SPOLKOV A CECHOV SLOVENSKA