Obec Pukanec
Zdru?enia baníckych spolkov a cechov Slovenska
Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska
Občianske združenie
je členom
Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska
Ján Čalovka
Občianske združenie TERRA BANENSIUM - ZEM BANÍKOV
Videotvorba: Ján Brnák, senior, Pukanec, Za múrom 12
DOBRONA z Dobrej Nivy časť 1.
Pukanec 3.7.2010

Videotvorba: Ján Brnák, senior
DOBRONA časť 1.
DOBRONA z Dobrej Nivy časť 2.
Pukanec 3.7.2010

Videotvorba: Ján Brnák, senior
DOBRONA časť 2.
DOBRONA úvod
DOBRONA z Dobrej Nivy úvod
Pukanec 3.7.2010

Videotvorba: Ján Brnák, senior
KRTÍŠAN časť 1.
KRTÍŠAN z Velkého Krtíša časť 1.
Pukanec 3.7.2010

Videotvorba: Ján Brnák, senior
KRTÍŠANČEK
KRTÍŠAN z Velkého Krtíša časť 1.
Pukanec 3.7.2010

Videotvorba: Ján Brnák, senior
VAJRAB
VAJRAB z Pukanca
Pukanec 3.7.2010

Videotvorba: Ján Brnák, senior
BAZALIČKA
BAZALIČKA z Pukanca
Pukanec 3.7.2010

Videotvorba: Ján Brnák, senior
Tou pukanskou bránou
Tou pukanskou bránou
Pukanec 3.7.2010

Videotvorba: Ján Brnák, senior
stretnutie rodákov
Stretnutie rodákov
Pukanec 3.7.2010

Videotvorba: Ján Brnák, senior
recepcia
Recepcia v zasadačke OcÚ
Pukanec 3.7.2010

Videotvorba: Ján Brnák, senior
História krížov okolo Pukanca
Videotvorba: Ján Brnák, senior
História krížov okolo Pukanca
CANTATE
CANTATE
Bátovce 22.5.2011

Videotvorba: Ján Brnák, senior
Andrej Chudoba
Andrej Chudoba nás navždy opustil
21. januára 2014

Videotvorba: Ján Brnák, senior

Potulky prírodou - Miroslava Mikušková
facebook
ADRESÁR BANÍCKYCH SPOLKOV A CECHOV SLOVENSKA